woensdag 22 juni 2011

De troef van Santhoki


In de Surinaame politiek is de Voorzitter van de partij altijd de politiek leider geweest.
In het buitenland is de functie van Voorzitter vaak een inhoudelijke organisatorische job, gericht op het day-to-day management van de organisatie en bestaat er daarnaast een politiek leider. Dit is doorgaans de lijsttrekker bij verkiezingen, het gezicht van de partij en de afgevaardigde bij debatten.
De discussie binnen de VHP rond de persoon van Santhoki als kandidaat voor het voorzitterschap gaat uit van de oude gedachte en de oude situatie waarbij het vanzelfsprekend is dat de Voorzitter de centrale rol van politiek leiderschap toebedeeld zal blijven krijgen.
Wie echter uitgaat van de oude situatie heeft de ontwikkelingen binnen de partij in de afgelopen jaren en de politieke carriere van Santhoki niet nauwlettend gevolgd. Santhoki is een man van creatieve oplossingen en innovatieve politiekvoering. Zijn nationale en internationale ambities heeft hij grotendeels weten te realiseren door een integrale benadering en een rationele kijk op de zaken. Zijn CICAD voorzitterschap, Presidentskandidatuur en zijn ongekende populariteit bij kiezers maken hem onvermijdelijk als grootmacht binnen de partij.


Het scheiden van de functies van voorzitter en politiek leider, lijkt voor de hand liggend, nu uit berichten naar buiten lijkt te komen dat Santhonki de rol van 'campagneleider' aangeboden is. De stap naar politiek leider, met reductie van de verantwoordelijkheid van de voorzitter tot een administratieve functie, lijkt dichtbij. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat zelfs het voorzitterschap in oude stijl alsnog Santhoki ten deel zal vallen. Als dat gebeurd is dit de volgende stap op het pad naar de regeringsleiding als President of Vice President.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten